Boligeiendom

Våre boligeiendommer ligger sentralt i Oslo med størrelse fra 1-roms til 5-roms, og tilbys oftest med 3 årsleiekontrakter med mulighet til fornyelse.

Næringseiendom

Vi har ulike typer næringslokaler for utleie fordelt på kontor-, restaurant og butikklokaler. Utleieenhetene spenner fra hele bygninger på flere tusen kvm. ned til enkeltlokaler på 50 kvm.